เลือกตั้งของรัฐ NSW ปี 2019

สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติในการใช้สิทธิ์ออกเสียง อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2019

8:00 น. – 18:00 น

เป็นการเลือกตั้งรัฐสภาครั้งที่ 57 ของนิวเซาธ์เวลส์ ทั้งหมด 93 ที่นั่งในสภานิติบัญญัติแห่งนิวเซาธ์เวลส์และ 21 จาก 42 ที่นั่ง ของคณะกรรมการสภานิติบัญญัติแห่งนิวเซาธ์เวลส์

โฆษณา