ค้าปลีกกำลังจะตายไปตามๆ กัน

ปัจจุบันค้าปลีกมีการแข่งขันกันสูงมาก ทำให้บางรายถึงกับต้องปิดตัวเองลง

ห้าง Big W ประกาศปิดตัว 30 สาขาทั่วประเทศออสเตรเลีย หลังจากที่ประสบปัญหาขาดทุน และหนึ่งในนั้นมีสาขา Mildura ด้วย

ปัจจุบันลูกค้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อออนไลน์มากขึ้น และคู่แข่งค้าปลีกในประเทศค่อนข้างสูง

ซึ่งตอนนี้มีธุรกิจค้าปลีกอีกหลายเจ้าที่กำลังเตรียมตัวปิดตัวหรือลดสาขาลงเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจต่อไป

โฆษณา